Ungerska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Графики изображают прямую на уровне...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Används för att beskriva att en graf planar ut
На рисунке мы можем увидеть...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Används när man beskriver en bild
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Форма графика показывает, что...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Таким образом график может быть использован для предсказания...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... обозначает
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
... обозначает
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... рассматривает...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... изображает...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram