Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
На рисунке мы можем увидеть...
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... обозначает
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
... обозначает
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... рассматривает...
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... изображает...
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram