Arabiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Графики изображают прямую на уровне...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Används för att beskriva att en graf planar ut
На рисунке мы можем увидеть...
تحتوي الصورةُ على...
Används när man beskriver en bild
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Форма графика показывает, что...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Таким образом график может быть использован для предсказания...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... обозначает
الشكل... يمثل...
Används som text nedanför ett diagram
... обозначает
الشكل... يبيّن...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... рассматривает...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... изображает...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Används som text nedanför ett diagram