Spanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Această imagine conţine...
Dentro de la figura se encuentra...
Används när man beskriver en bild
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Forma graficului demonstrează că...
La forma del gráfico demuestra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...reprezintă...
La figura... representa...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...arătând...
La figura... muestra...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...exprimând...
El diagrama... analiza...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...reprezentând...
El diagrama... representa...
Används som text nedanför ett diagram