Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Această imagine conţine...
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Forma graficului demonstrează că...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...reprezintă...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
Figura...arătând...
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...exprimând...
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram