Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
Această imagine conţine...
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...arătând...
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram