Italienska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Används när man beskriver en bild
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram