Franska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Această imagine conţine...
L'image contient...
Används när man beskriver en bild
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...arătând...
Figure...montrant...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
Används som text nedanför ett diagram