Rumänska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
A figura contém...
Această imagine conţine...
Används när man beskriver en bild
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A forma do diagrama demonstra que...
Forma graficului demonstrează că...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...representando...
Figura...reprezintă...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...mostrando...
Figura...arătând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...examinando...
Diagrama...exprimând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...representando...
Diagrama...reprezentând...
Används som text nedanför ett diagram