Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
A figura contém...
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...representando...
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...mostrando...
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...examinando...
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...representando...
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram