Ungerska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Används för att beskriva att en graf planar ut
Rysunek zawiera...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Används när man beskriver en bild
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Z kształtu wykresu wynika, że...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Rysunek... przedstawia...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
Rysunek... pokazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
Diagram...bada...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zobrazowuje...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram