Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
V obrázku je obsažen(a)...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... zkoumá...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... znázorňuje
Används som text nedanför ett diagram