Thailändska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Används som text nedanför ett diagram