Rumänska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
Această imagine conţine...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Forma graficului demonstrează că...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...reprezintă...
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
Figura...arătând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...exprimând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...reprezentând...
Används som text nedanför ett diagram