Hindi | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram