Esperanto | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
La bildo montras...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figuro... reprezente...
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
Figuro... montrante...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramo... ekzamenante...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagramo... prezente...
Används som text nedanför ett diagram