Polska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Används för att beskriva att en graf planar ut
이 그림 속에는 ...
Rysunek zawiera...
Används när man beskriver en bild
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

...를 나타내는 표
Rysunek... przedstawia...
Används som text nedanför ett diagram
...을 보여주는 표
Rysunek... pokazuje...
Används som text nedanför ett diagram
...을 관찰한 표
Diagram...bada...
Används som text nedanför ett diagram
...을 보여주는 표
Diagram... zobrazowuje...
Används som text nedanför ett diagram