Ungerska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram