Japanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
画像は・・・・を含んでいる。
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
図・・・・は・・・・を表しています。
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
図・・・・は・・・・を表している。
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
図・・・・は・・・・を説明している。
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
図・・・・は・・・・を示している。
Används som text nedanför ett diagram