Grekiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Το σχήμα... δείχνει...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Används som text nedanför ett diagram