Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Används för att beskriva att en graf planar ut
画像は・・・・を含んでいる。
V obrázku je obsažen(a)...
Används när man beskriver en bild
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Tvar grafu ukazuje, že...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

図・・・・は・・・・を表しています。
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... zkoumá...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... znázorňuje
Används som text nedanför ett diagram