Thailändska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Används när man beskriver en trend i ett diagram
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
画像は・・・・を含んでいる。
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Används när man beskriver en bild
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
このグラフから・・・・ということが予想できる。
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

図・・・・は・・・・を表しています。
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を表している。
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を示している。
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Används som text nedanför ett diagram