Rumänska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
画像は・・・・を含んでいる。
Această imagine conţine...
Används när man beskriver en bild
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Forma graficului demonstrează că...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

図・・・・は・・・・を表しています。
Figura...reprezintă...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Figura...arătând...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagrama...exprimând...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagrama...reprezentând...
Används som text nedanför ett diagram