Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
画像は・・・・を含んでいる。
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram