Arabiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Används för att beskriva att en graf planar ut
画像は・・・・を含んでいる。
تحتوي الصورةُ على...
Används när man beskriver en bild
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
このグラフから・・・・ということが予想できる。
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

図・・・・は・・・・を表しています。
الشكل... يمثل...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を表している。
الشكل... يبيّن...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
الرسم التوضيحي... يدرس...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を示している。
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Används som text nedanför ett diagram