Arabiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Används för att beskriva att en graf planar ut
L'immagine mostra...
تحتوي الصورةُ على...
Används när man beskriver en bild
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La figura riportata sul grafico dimostra come...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

L'immagine... rappresenta...
الشكل... يمثل...
Används som text nedanför ett diagram
L'immagine... mostra...
الشكل... يبيّن...
Används som text nedanför ett diagram
Il diagramma... spiega...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Används som text nedanför ett diagram
Il diagramma...rappresenta...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Används som text nedanför ett diagram