Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

आकार... ...का वर्णन करता है.
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram