Japanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Används för att beskriva att en graf planar ut
इस चित्र में दिखाई देता है...
画像は・・・・を含んでいる。
Används när man beskriver en bild
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

आकार... ...का वर्णन करता है.
図・・・・は・・・・を表しています。
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...दिखाता है.
図・・・・は・・・・を表している。
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
図・・・・は・・・・を説明している。
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...दिखाता है.
図・・・・は・・・・を示している。
Används som text nedanför ett diagram