Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
Το σχήμα... δείχνει...
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram