Danska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Billedet indeholder...
Används när man beskriver en bild
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Grafens facon demonstrerer at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur... repræsenterer...
Används som text nedanför ett diagram
Το σχήμα... δείχνει...
Figur... viser...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram... undersøger...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... skildrer...
Används som text nedanför ett diagram