Rumänska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
L'image contient...
Această imagine conţine...
Används när man beskriver en bild
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Används som text nedanför ett diagram
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Används som text nedanför ett diagram