Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram