Danska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Används för att beskriva att en graf planar ut
L'image contient...
Billedet indeholder...
Används när man beskriver en bild
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La forme du graphique démontre que...
Grafens facon demonstrerer at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure...représentant...
Figur... repræsenterer...
Används som text nedanför ett diagram
Figure...montrant...
Figur... viser...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...examinant...
Diagram... undersøger...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...indiquant...
Diagram... skildrer...
Används som text nedanför ett diagram