Ungerska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Används som text nedanför ett diagram