Hindi | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram