Franska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
L'image contient...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La forme du graphique démontre que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
Figure...représentant...
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
Figure...montrant...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramme...examinant...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
Diagramme...indiquant...
Används som text nedanför ett diagram