Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram