Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
La bildo montras...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figuro... reprezente...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Figuro... montrante...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... prezente...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram