Ryska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Графики изображают прямую на уровне...
Används för att beskriva att en graf planar ut
La bildo montras...
На рисунке мы можем увидеть...
Används när man beskriver en bild
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Форма графика показывает, что...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figuro... reprezente...
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
Figuro... montrante...
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... ekzamenante...
Диаграмма... рассматривает...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... prezente...
Диаграмма... изображает...
Används som text nedanför ett diagram