Rumänska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
La bildo montras...
Această imagine conţine...
Används när man beskriver en bild
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Forma graficului demonstrează că...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figuro... reprezente...
Figura...reprezintă...
Används som text nedanför ett diagram
Figuro... montrante...
Figura...arătând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... ekzamenante...
Diagrama...exprimând...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... prezente...
Diagrama...reprezentând...
Används som text nedanför ett diagram