Portugisiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Används för att beskriva att en graf planar ut
La bildo montras...
A figura contém...
Används när man beskriver en bild
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
A forma do diagrama demonstra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figuro... reprezente...
Figura...representando...
Används som text nedanför ett diagram
Figuro... montrante...
Figura...mostrando...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... ekzamenante...
Diagrama...examinando...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... prezente...
Diagrama...representando...
Används som text nedanför ett diagram