Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
La bildo montras...
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La formo de la grafeo pruvas, ke...
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figuro... reprezente...
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
Figuro... montrante...
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... ekzamenante...
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramo... prezente...
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram