Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Billedet indeholder...
V obrázku je obsažen(a)...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafens facon demonstrerer at...
Tvar grafu ukazuje, že...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur... repræsenterer...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Används som text nedanför ett diagram
Figur... viser...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... undersøger...
Diagram... zkoumá...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... skildrer...
Diagram... znázorňuje
Används som text nedanför ett diagram