Koreanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafen viser et plateau ved niveauet...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Billedet indeholder...
이 그림 속에는 ...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafens facon demonstrerer at...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur... repræsenterer...
...를 나타내는 표
Används som text nedanför ett diagram
Figur... viser...
...을 보여주는 표
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... undersøger...
...을 관찰한 표
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... skildrer...
...을 보여주는 표
Används som text nedanför ett diagram