Arabiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafen viser et plateau ved niveauet...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Billedet indeholder...
تحتوي الصورةُ على...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafens facon demonstrerer at...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur... repræsenterer...
الشكل... يمثل...
Används som text nedanför ett diagram
Figur... viser...
الشكل... يبيّن...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... undersøger...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... skildrer...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Används som text nedanför ett diagram