Spanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
تحتوي الصورةُ على...
Dentro de la figura se encuentra...
Används när man beskriver en bild
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
La forma del gráfico demuestra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

الشكل... يمثل...
La figura... representa...
Används som text nedanför ett diagram
الشكل... يبيّن...
La figura... muestra...
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
El diagrama... analiza...
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
El diagrama... representa...
Används som text nedanför ett diagram