Japanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Används för att beskriva att en graf planar ut
تحتوي الصورةُ على...
画像は・・・・を含んでいる。
Används när man beskriver en bild
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

الشكل... يمثل...
図・・・・は・・・・を表しています。
Används som text nedanför ett diagram
الشكل... يبيّن...
図・・・・は・・・・を表している。
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
図・・・・は・・・・を説明している。
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
図・・・・は・・・・を示している。
Används som text nedanför ett diagram