Italienska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Används för att beskriva att en graf planar ut
تحتوي الصورةُ على...
L'immagine mostra...
Används när man beskriver en bild
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

الشكل... يمثل...
L'immagine... rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram
الشكل... يبيّن...
L'immagine... mostra...
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
Il diagramma... spiega...
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Il diagramma...rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram