Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
تحتوي الصورةُ على...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

الشكل... يمثل...
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
الشكل... يبيّن...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram