Danska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Används för att beskriva att en graf planar ut
تحتوي الصورةُ على...
Billedet indeholder...
Används när man beskriver en bild
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Grafens facon demonstrerer at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

الشكل... يمثل...
Figur... repræsenterer...
Används som text nedanför ett diagram
الشكل... يبيّن...
Figur... viser...
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram... undersøger...
Används som text nedanför ett diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram... skildrer...
Används som text nedanför ett diagram